Google Apps for education

Google Apps para Centros Educativos

Gmail

Google Apps ofereix 25 GB d'espai d'emmagatzematge per cada alumne, un potent filtrat d'spam i un acord de temps d'operativitat del 99,9%. Tot està allotjat a Google: no suposa cap cost i no hi ha anuncis per als estudiants, els professors ni el personal administratiu. Depenent del volum del centre,  es poden utilitzar unes 800 comptes de correu.

Calendar

Superpón diversos calendaris i comprova la disponibilitat dels usuaris: una forma excel·lent de, per exemple, gestionar els horaris del professorat. Google Calendar envia invitacions i gestiona les respostes.

Comparteix documents, fulls de càlcul i presentacions. Col·labora en temps real amb un grup o amb tot el centre i publica documents finals dirigits a tots els usuaris / alumnes, des de qualsevol lloc.

Crea documents de text enriquit amb imatges, taules, equacions, diagrames, enllaços i molt més. Recopila les dades d'entrada i administra les opinions i comentaris amb la funció de comentaris.