Pla Individualitzat (PI)

Pla Individualitzat (PI)

Plan IndividualizadoPI: Pla Individualitzat. 

 • Basat en la base de dades de Tutoria.
 • Dades personals: data de naixement, lloc, idioma, serveis solciales, tutor, informació familiar, observacions.
 • Dades escolars actuals: data d'incorporació, tutor, psicopedagog.
 • Dades escolars anteriors: escolarització anterior, tipus d'escola, llengua d'aprenentatge, documentació acadèmica, compressió del català.
 • Aspectes socioemocionals: Referents afectius, procés d'acollida, establiment de vincles, habilitats socials.
 • Suport i seguiment: Psicopedagog, CSMIJ, Hospitals, UTAC, USEE, PI, reforç escolar, persones de contacte.
 • Competències: Avaluació, ajudes tecnicas i suport a l'aula, pati, sortides, ...
 • Valoració qualitativa: autonomia personal, social, habilitats socials, aspectes significatius, treball en família.
 • Hàbits: Seguiment i valoració d'autonomia, esforç, responsabilitat, organització, assistència, ...
 • Nouvinguts: Avaluació i seguiment trimestral.
 • Programes de treball: Plantilles i assignació per departaments.
 • Informes selectius d'informació per alumne / grup.