Manteniment i optimització

Mantenimiento y optimización

  • Posada al dia del sistema operatiu amb les últimes actualitzacions.
  • Optimització d'inici de programes i serveis.
  • Invetariat automàtic d'equips en arrencada.
  • Integració d'equips en Domini (PDC) en servidors Linux.