Sistemes Linux

Assistència informàtica a instituts i centres educatius.

  • Actualització i optimització de Windows i programes.
  • Clonació d'equips.
  • Instal·lació de servidor i terminals lleugers de Linux.
  • Servidors de fitxers en linux.
  • Integració del domini del centre a Google Apps.
  • Aplicacions web per gestió de faltes d'alumnes, tutoria, pla individualitzat i biblioteca.
  • Manteniment de xarxes.